Beton towarowy

Symbol Rodzaje betonu Cena netto / m3
B5 piasek 95,98
B5 mieszanka 95,98
B7,5 piasek 104,68
B7,5 mieszanka 104,68
B10 piasek 106,10
B10 mieszanka 132,56
B15 piasek 148,73
B15 mieszanka 175,19
B20 piasek 170,05
B20 mieszanka 196,50
B25 mieszanka 218,82