Przepusty drogowe

Oferujemy sprzedaż przepustów drogowych z dnem 50 lub 40/60

Przepust rurowy służy do przeprowadzenia cieków wodnych, takich jak: wody opadowe, małe potoki, strumienie, rowy melioracyjne, itp. pod nawierzchnią (korpusem) dróg samochodowych, torowisk, placów składowania, parkingów itp.

 

Zastosowanie: